Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, οι οποίοι επισημαίνονται με κίτρινο χρωματισμό, οφείλουν σύμφωνα με την εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024:

 

  1. Να απαντήσουν στη ΔΔΕ Λάρισας μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν (τα επισυναπτόμενα έγγραφα).

α) συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. &

β) το Υπόδειγμα 3:Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή, (προσοχή: συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που ζητούνται).

Σε περίπτωση μη αποδοχής να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχονται για προσωπικούς λόγους, για να προσληφθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο ο επόμενος στον Πίνακα Κατάταξης.

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 θα λάβουν γνώση της τοποθέτησής τους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Λάρισας.

 

  1. Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00 οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Λάρισας, Τάκη Τσιόγκα 11, 1ος όροφος, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

 

  1. Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

 

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε την Πρόσκληση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ

Αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Πέμπτη 14-12-2023 έως και Τρίτη 19-12-2023

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε την Πρόσκληση στη Διαύγεια ΑΔΑ:623Λ46ΝΚΠΔ-ΝΙΝ

Ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Πέμπτη 14-12-2023 έως και Τρίτη 19-12-2023.

Διαβάστε περισσότερα...

Κυρωμένος πίνακας υποψηφίων για την κενούμενη θέση του Διευθυντή του ΕΝ. Ε.Ε. ΓΥ. Λ. Ελασσόνας και Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης

Αναρτάται ο Κυρωμένος Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων για την κενούμενη θέση του Διευθυντή του ΕΝ. Ε.Ε. ΓΥ. Λ. Ελασσόνας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

ΑΠΟ 05/12/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 08/12/2023 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 115268/Ε4/13-10-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ .

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών Δ' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2023 έως και την ΤΡΙΤΗ 05/12/2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΝΝΕΓΥΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Μετά την αρ. 35/30-11-2023 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Λάρισας ανακοινώνεται ο Αναπροσαρμοσμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας , καθώς και το Πρόγραμμα των Συνεντεύξεων. 

 

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΝΕΕΓΥΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του
ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 23-11-2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια Εκπαιδευτικών Μεταθέσεων 2024

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ :

  • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΑΠΟ 21/11/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24/11/2023 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 114650/Ε2/12-10-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών - Γ φάση

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων  αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2023 έως και την ΤΡΙΤΗ  21/11/2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...