[ΑΝΑΝΕΩΣΗ] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής για την εφαρμογή του αντικειμένου της Κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής, ορισμός Συντονιστών Κολύμβησης

Σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 99448/Δ5/11-09-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Θεσσαλίας να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ενδιαφέροντος με τα των σχετικών δικαιολογητικών στην ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (email: mail@thess.pde.sch.gr έως την Πέμπτη 14/09/2023 και ώρα 12.00.

Διαβάστε περισσότερα...