Διαγωνισμοί

Θεματικές υποκατηγορίες Διαγωνισμοί Κύριο

Στην κατηγορία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ στη ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ αναρτώνται:

  • πληροφορίες και ενημέρωση για τους εγκεκριμένους Πανελλαδικούς Διαγωνισμούς και τα εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΥΠΑΙΘΑ που υλοποιούνται το τρέχον σχολικό έτος.

  • πληροφορίες και ενημέρωση για τους Τοπικούς Διαγωνισμούς και τα εγκεκριμένα Τοπικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις Δράσεις της ΔΔΕ Λάρισας που υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ετήσιο Προγραμματισμό το τρέχον σχολικό έτος.

 

Πανελλαδικοί Διαγωνισμοί - Εκπαιδευτικά Προγράμματα-

Τοπικοί Διαγωνισμοί - Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Νομοθεσία

 

Διαβάστε περισσότερα...