[ΑΝΑΝΕΩΣΗ] - Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων ν.1256/1982

μέχρι και την Παρασκευή 26/02/2016 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας στο Τμήμα Μισθοδοσίας(1ος όροφος) τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΙΣ 18-02-2015 ΜΕ ΘΕΜΑ "ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ν.1256/1982" ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ν.4354/2015, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΎΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (επισυνάπτονται).

- ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - 13Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

-MIA AΠΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β ́ και στ ́ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της παρ.25 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 ορίζεται,
ότι από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις
του ν.2238/1994 (Α ́151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών
πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του
νόμου.
2. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, από
1.1.2014 διακρίνονται τέσσερις (4) κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων
(σχετ. παρ.2 άρθρου 7 ν.4172/2013).

Διαβάστε περισσότερα...

Ν.4024/11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4024


Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Διαβάστε περισσότερα...