Τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών από 1-4-2022

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/04/2022 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 04/04/2022 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Μήνυμα του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες

    Ο Ελληνισμός όπου γης ανήμερα της 25ης Μαρτίου γιορτάζει και τιμά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Ελληνισμός και Ορθοδοξία, δυο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες ανά τους αιώνες. Αρχές και αξίες, ιδανικά, με βαθιές ρίζες στην μακραίωνη ιστορική πορεία των Ελλήνων, καθώς και η ορθόδοξη χριστιανική πίστη αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που θα κάνουν βαθιά συνείδηση στους σκλαβωμένους για πάνω από τετρακόσια χρόνια Έλληνες, την ανάγκη για διεκδίκηση της ελευθερίας τους και την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.

Διαβάστε περισσότερα...

Αιτήσεις αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2022

ΑΔΑ:978946ΜΤΛΗ-5ΓΜ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021

ΑΔΑ:ΨΚΛΑ46ΜΤΛΗ-36Ο Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2021

ΑΔΑ:9ΝΦΣ46ΜΤΛΗ-ΒΦΤ Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2021

ΑΔΑ:9Μ9Μ46ΜΤΛΗ-Ω5Τ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε Μουσικά Σχολεία έτους 2021

ΑΔΑ:91ΣΚ46ΜΤΛΗ-ΥΓΧ Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) έτους 2021

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια μεταθέσεων των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ αρμοδιότητας μας που αιτούνται μετάθεσης και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 18769/Ε4/18-02-2022 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Από 14/03/2022 έως και 17/03/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους ΕΕΠ/ΕΒΠ στην υπηρεσία μας.

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις υπ΄ άριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 και 11378/Ε2/03-02-2022 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Από 16/02/2022 έως και 18/02/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία μας.

Διαβάστε περισσότερα...