Ενημέρωση για εισφορές ΕΛΜΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΔΔΕ Λάρισας δεν είναι αρμόδια να διατηρεί αρχείο με αιτήσεις που αφορούν συνδικαλιστικά θέματα, όπως είναι οι εισφορές σε συνδικαλιστικά ταμεία (ΟΛΜΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΛΜΕ- Ταμείο Αλληλοβοήθειας). Η τοπική ΕΛΜΕ οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και με διαβιβαστικό το Οικονομικό Τμήμα της ΔΔΕ Λάρισας για την οποιαδήποτε μεταβολή στις εισφορές και όχι τα σχολεία ή οι εκπαιδευτικοί μεμονωμένα

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη διεκδίκηση των αναδρομικών

Σας ενημερώνουμε ότι η εξυπηρέτηση από την υπηρεσία μας για τα δικαιολογητικά της διεκδίκησης των αναδρομικών θα γίνεται αυστηρά από τις 13:00 έως 14:30 μ.μ. για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα...