ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΕΞΝ46ΜΤΛΗ-4ΓΡ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο:

http://directors.it.minedu.gov.gr

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από την 10-05-2022, ημέρα Τρίτη και λήγει στις 20-05-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν είσοδο με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο:


http://directors.it.minedu.gov.gr

εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 28-04-2022, ημέρα Πέμπτη και λήγει την 09-05-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ.

Διαβάστε περισσότερα...

Προγραμματισμός Εξετάσεων Πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ)

Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, δημοσιεύθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της πράξης (https://e-pimorfosi.cti.gr) ανακοίνωση σχετικά με τον Προγραμματισμό Εξετάσεων Πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ) .

Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών από 1-4-2022

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/04/2022 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 04/04/2022 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Μήνυμα του Αναπληρωτή Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες

    Ο Ελληνισμός όπου γης ανήμερα της 25ης Μαρτίου γιορτάζει και τιμά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Ελληνισμός και Ορθοδοξία, δυο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες ανά τους αιώνες. Αρχές και αξίες, ιδανικά, με βαθιές ρίζες στην μακραίωνη ιστορική πορεία των Ελλήνων, καθώς και η ορθόδοξη χριστιανική πίστη αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που θα κάνουν βαθιά συνείδηση στους σκλαβωμένους για πάνω από τετρακόσια χρόνια Έλληνες, την ανάγκη για διεκδίκηση της ελευθερίας τους και την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.

Διαβάστε περισσότερα...

Αιτήσεις αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...