Αναθέσεις μαθημάτων 2015-2016

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2015-16. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε περισσότερα...