Τοποθετήσεις στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Λάρισας με την Πράξη 15/08-07-2022

Σύμφωνα με την πράξη 15/8-7-2022 ανακοινώνονται οι εξής τοποθετήσεις στις υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις της ΔΔΕ Λάρισας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Λάρισας με την Πράξη 12/24-6-2022

Σύμφωνα με την πράξη 12/24-6-2022 ανακοινώνονται οι εξής τοποθετήσεις σε οργανικά κενά της ΔΔΕ Λάρισας

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΡΒΑΣ

 

 

 

 

 

Διαβάστε περισσότερα...