Πίνακας Μοριοδότησης Υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και ΣΕΚ Ν. Λάρισας

Ενστάσεις από Τρίτη 13-6-2017 μέχρι Πέμπτη 15-6-2017 στο ΠΥΣΔΕ Ν. Λάρισας

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ [14-6-2017] : Ως προς τον πίνακα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ [15-6-2017] : Ως προς τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα...

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ 1-6-2017] - Επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) 2017

από την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017 έως και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ] : Προσθήκη σχετικών εγγράφων στα επισυναπτόμενα

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενών θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και λήγει την Τρίτη 14-3-2017. Επισημαίνουμε την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.
Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης ∆ιευθυντή Σχολικής Μονάδας της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Θεσσαλονίκης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης και λήγει την Τετάρτη 22-02-2017.
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων για την Προσωρινή πλήρωση θέσης ∆ιευθυντή στο νεοϊδρυθέν 14 ο Γενικό Λύκειο Λάρισας της ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

από την Πέμπτη 15 ∆εκεμβρίου 2016 έως και την Τρίτη 20 ∆εκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ∆ιεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης ν. Λάρισας στις προκαθορισμένες ημερομηνίες στον 1ο όροφο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ/σης Δ.Ε. Ξάνθης.

Οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις (παρ. 2 άρθ.17 Ν.4327/2015) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ξάνθης, να υποβάλουν αίτηση που να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 09 Δεκεμβρίου 2016 έως 13 Δεκεμβρίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης θέσ ης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δ/νσης Δ.Ε. Β ́ Αθήνας.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την Τρίτη 15 έως και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Μητρόπολης και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 201

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη θεση Υποδιεθυντή στο Επαλ Τυρνάβου.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση υποψηφιότητας για τη σχολική μονάδα όπου ανήκουν οργανικά ή έχουν διατεθεί αντίστοιχα, στον ∆ιευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας, από την 20η Οκτωβρίου 2016 έως και την 25 η Οκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα...

Τελικός Πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών Γενικού Λυκείου Δομένικου ΔΔΕ Λάρισας μετά την ψηφοφορία

Τελικός Πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών Γενικού Λυκείου Δομένικου ΔΔΕ Λάρισας μετά την ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα...