Ανακοίνωση πίνακα δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων Γυμνασίου Νίκαιας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Οι υποψήφιοι /ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αυτοπροσώπως στην υπηρεσία  από Παρασκευή 14 -06-2024 έως και Τρίτη 18-06-2024 και ώρα 12.00  π.μ.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΛΛΑΓΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ/ΝΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι το URL της εφαρμογής υποβολής και αξιολόγησης Αιτήσεων Υποψηφίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων

άλλαξε από

https://schooldirectors.minedu.gov.gr

σε

https://stelexi.minedu.gov.gr .

Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ' - Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων Γυμνασίου Φαλάνης και 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών /Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων του 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας και του Γυμνασίου Φαλάνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, όπως καταρτίστηκαν ,

σύμφωνα με την   7η /23-02-2024 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Κυρωμένος πίνακας υποψηφίων για την κενούμενη θέση του Διευθυντή του ΕΝ. Ε.Ε. ΓΥ. Λ. Ελασσόνας και Πρόσκληση για δήλωση προτίμησης

Αναρτάται ο Κυρωμένος Τελικός Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων για την κενούμενη θέση του Διευθυντή του ΕΝ. Ε.Ε. ΓΥ. Λ. Ελασσόνας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΝΝΕΓΥΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Μετά την αρ. 35/30-11-2023 Πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Λάρισας ανακοινώνεται ο Αναπροσαρμοσμένος Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας , καθώς και το Πρόγραμμα των Συνεντεύξεων. 

 

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΝΕΕΓΥΛ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του Προσωρινού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του
ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από 23-11-2023.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα...

Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για την κενούμενη θέση του Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας

Ανακοινώνεται ο Αναπροσαρμοσμένος Πίνακας Δεκτών και μη Δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για την κενούμενη θέση του Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας ,όπως κοινοποιήθηκε μετά την με αρ. 32/16-11-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη θέση του Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥΛ Ελασσόνας

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών/μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Οι υποψήφιοι /ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων εντός τριών (3)

εργάσιμων ημερών αυτοπροσώπως στην υπηρεσία από Τρίτη 17-10-2023 έως και Πέμπτη 19-10-2023

Διαβάστε περισσότερα...