Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ. Ε. Λακωνίας για το υπόλοιπο της θητείας.

Προκηρύσσουμε την πλήρωση της κενούμενης θέσης του προϊσταμένου εκπαιδευτικών θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας για το υπόλοιπο της θητείας, μέχρι 31-7-2018. Με την παρούσα προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 2-8-2017 έως και 18-8-2017 .

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις Δ/ντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Δ.Δ.Ε. Λάρισας

Η Δ.Δ.Ε. Λάρισας ανακοινώνει ότι η ανάληψη υπηρεσίας των νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Αυγούστου 2017 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λάρισας. Επισημαίνουμε ότι μετά την ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση, οι Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους με αριθμό Πράξης 1η/01-08-2017, αφού πρώτα κλείσει το βιβλίο πρακτικού από τον απερχόμενο Διευθυντή με ημερομηνία 31/7/2017. Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και όσοι Διευθυντές και Διευθύντριες παραμένουν στο ίδιο σχολείο. Επισυνάπτεται πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του σχολείο και πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής VBI.

Διαβάστε περισσότερα...

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ/ΝΤΩΝ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λάρισας, με την αρ.   56/24-07-2017 Πράξη του, κατάρτισε μετά και την εξέταση των ενστάσεων τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα...

Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και ΕΚ Λάρισας

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λάρισας, με την αρ. 55 / 19-07-2017 Πράξη του, κατάρτισε  τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Λάρισας

Επί του παρόντος πίνακα, δύναται να υποβληθούν ενστάσεις έως και την Παρασκευή 21-07-2017 και ώρα 15:00, στο γραφείο του ΠΥΣΔΕ Λάρισας, ή στο         e-mail: pysde@dide.lar.sch.gr ή στο fax: 2414-400009. 

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 13 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και λήγει 19 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00.

Διαβάστε περισσότερα...

Επιλογή διευθυντών/ντριών των υπό ενιαία διεύθυνση λειτουργούντων Εκκλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων, και των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης - Καθορισμός προθεσμιών

Β.ΚΑΛΟΥΜΕ  τους/τις ενδιαφερόμενους/ες εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους των νομίμων προσόντων, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αρχόμενης την 26 η Ιουνίου 2017, προκειμένου να καταταγούν στους, ανά Εκκλησιαστικό Σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης του παραρτήματος της παρούσας, πίνακες υποψηφίων διευθυντών.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων Λάρισας

Το Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Λάρισας, με την αρ.36/19-06-2017 Πράξη του, κατάρτισε το πρόγραμμα συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση Τελικού Αναμορφωμένου Αξιολογικού Πίνακα των Αντικειμενικών Μορίων των Υποψήφιων Διευθυντών κατά Φθίνουσα Σειρά

Το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Ν. Λάρισας με την αρίθμ. 35/16-06-2017 πράξη του, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, ανακοινώνει τον Τελικό Αναμορφωμένο Αξιολογικό Πίνακα των Αντικειμενικών Μορίων των Υποψήφιων Διευθυντών κατά Φθίνουσα Σειρά.

Διαβάστε περισσότερα...