Ανακοινοποίηση Πινάκων υποψηφίων διευθυντών του Γυμνασίου Αγιάς της ∆∆Ε Λάρισας

Η κατάθεση των ενστάσεων παρατείνεται έως 01/4/2016 στην οικεία ∆/νση τόσο για τους πίνακες των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.
Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακες υποψηφίων διευθυντών του Γυμνασίου Αγιάς της ∆∆Ε Λάρισας

Η κατάθεση των ενστάσεων θα γίνεται από 29-31/3/2016 στην οικεία ∆/νση τόσο για τους πίνακες των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τους πίνακες των αντικειμενικών μορίων.
Διαβάστε περισσότερα...

Ορισμός Αναπληρωτών Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την τοποθέτηση, ως αναπληρωτών Διευθυντών, σε περίπτωση απουσίας των Διευθυντών, των παρακάτω
εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2015-2016:

Διαβάστε περισσότερα...