Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών για την ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2020-2021

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Η0Π46ΜΤΛΗ-Ζ6Φ

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με τις σχολικές μονάδες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 

Γενικές Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

Ενισχυτική Διδασκαλία 2021 Οδηγίες Πρόσληψης

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι (χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα) , οφείλουν

1. Να αποστείλουν μέχρι την Πέμπτη και ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lar.sch.gr το Απογραφικό Δελτίο (Έντυπο 3 επισυναπτόμενο) με όλα τα στοιχεία τους Συμπληρωμένα ή Υπέύθυνη Δήλωση ότι δεν αποδέχονται την πρόσληψη για προσωπικούς λόγους,

2. να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας μόνο την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης) και να παραδώσουν σε φάκελο τα δικαιολογητικά πρόσληψης ως εξής:

  • Ώρα 09:00 έως 10:30 οι επιλεγέντες της ειδικότητας ΠΕ02

  • Ώρα 10:30 έως 11:30 οι επιλεγέντες της ειδικότητας ΠΕ03

  • Ώρα 11:30 έως 13:00 οι επιλεγέντες των ειδικοτήτων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., για να ενημερωθούν και να παραλάβουν κωδικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί προς το παρόν και μέχρι νεοτέρας, (ακόμη κι αν ανοίξουν τα σχολεία Δευτεροβάθμιας στις 1 Φεβρουαρίου) μόνο με τηλεκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΕΕΠ Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΠΒ246ΜΤΛΗ-ΟΒ9

ΕΒΠ Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ60Π46ΜΤΛΗ-ΣΡΠ

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα εντός δύο  εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους. 

Διαβάστε περισσότερα...