Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021_2022

Ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Δευτέρα 29-11-2021 έως και Πέμπτη 2-12-2021

Δείτε στη Διαύγεια την Πρόσκληση ΑΔΑ:ΩΤΙΟ46ΜΤΛΗ-ΡΡΡ

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΠΕΜΠΤΗ 25/11/2021 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11/2021 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών 15-11-2021

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΤΡΙΤΗ 16/11/2021 έως και την ΠΕΜΠΤΗ 18/11/2021 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών όπως αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων  αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΔΕΥΤΕΡΑ 01/11/2021 έως και την ΤΡΙΤΗ 02/11/2021 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών όπως αντλήθηκαν από το ΟΠΣΥΔ

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων  αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από 01/10/2021 έως 04/10/2021 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση προσλήψεων αναπληρωτών 2021 - 2022

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ: 9ΩΠΕ46ΜΤΛΗ-ΕΜΟ (ΓΕΝΙΚΗΣ)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΡ6Ν46ΜΤΛΗ-ΑΥ0 (ΜΟΥΣΙΚΗΣ)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΛΓΤ46ΜΤΛΗ-Α52 (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ: 949Ο46ΜΤΛΗ-ΞΗ2 (ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ: Ω8Β646ΜΤΛΗ-8ΔΙ (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ)

 

Διαβάστε περισσότερα...

Παραλαβή εντύπων λύσης σύμβασης Αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσέλθετε  στην  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Λάρισας (1ος όροφος) για να παραλάβετε τα έντυπα λύσης της σύμβασής σας καθώς και να υπογράψετε το σχετικό πρακτικό ( αντί για τις  30-06-2021 ) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα...