Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2023-2024.

Δείτε την απόφαση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΙΟΠ46ΝΚΠΔ-ΥΥ9

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας (Απρίλιος 2024)

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων  αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΔΕΥΤΕΡΑ 22/04/2024 έως και την ΤΡΙΤΗ  23/04/2024 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/02/2024 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2024 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας_Απόφαση Τοποθέτησης

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας που απασχολούνται σε παραπάνω από ένα σχολείο της ΔΔΕ Λάρισας, να επικοινωνήσουν με τα σχολεία και αύριο Τρίτη 09/01/2024 και ώρα 12:30, να αναλάβουν Υπηρεσία στο σχολείο στο οποίο είναι στο πρόγραμμα για την ημέρα αυτή, ανεξάρτητα από το σχολείο τοποθέτησης.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ 6001775

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί του αναρτημένου Πίνακα (για τους οποίους θα σταλούν στα προσωπικά τους mail τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης), οφείλουν  να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024,  στη  ΔΔΕ Λάρισας, Τάκη Τσιόγκα 11, 1ος όροφος, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας, ως εξής:

  • Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 από 09:00 έως 10:00
  • Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 από 10:00 έως 11:00
  • Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 & ΠΕ06 από 11:00 έως 12:00
  • Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..
Διαβάστε περισσότερα...

Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, οι οποίοι επισημαίνονται με κίτρινο χρωματισμό, οφείλουν σύμφωνα με την εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024:

 

  1. Να απαντήσουν στη ΔΔΕ Λάρισας μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν (τα επισυναπτόμενα έγγραφα).

α) συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. &

β) το Υπόδειγμα 3:Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή, (προσοχή: συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που ζητούνται).

Σε περίπτωση μη αποδοχής να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχονται για προσωπικούς λόγους, για να προσληφθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο ο επόμενος στον Πίνακα Κατάταξης.

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 θα λάβουν γνώση της τοποθέτησής τους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Λάρισας.

 

  1. Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00 οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Λάρισας, Τάκη Τσιόγκα 11, 1ος όροφος, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

 

  1. Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

 

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε την Πρόσκληση στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΓ6346ΝΚΠΔ-Η3Μ

Αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Πέμπτη 14-12-2023 έως και Τρίτη 19-12-2023

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε την Πρόσκληση στη Διαύγεια ΑΔΑ:623Λ46ΝΚΠΔ-ΝΙΝ

Ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Πέμπτη 14-12-2023 έως και Τρίτη 19-12-2023.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών Δ' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΔΕΥΤΕΡΑ 04/12/2023 έως και την ΤΡΙΤΗ 05/12/2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις αναπληρωτών - Γ φάση

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων  αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΔΕΥΤΕΡΑ 20/11/2023 έως και την ΤΡΙΤΗ  21/11/2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών Γ' ΦΑΣΗ

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΠΕΜΠΤΗ 02/11/2023 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/11/2023 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...