Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας_Απόφαση Τοποθέτησης

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας που απασχολούνται σε παραπάνω από ένα σχολείο της ΔΔΕ Λάρισας, να επικοινωνήσουν με τα σχολεία και αύριο Τρίτη 09/01/2024 και ώρα 12:30, να αναλάβουν Υπηρεσία στο σχολείο στο οποίο είναι στο πρόγραμμα για την ημέρα αυτή, ανεξάρτητα από το σχολείο τοποθέτησης.

Διαβάστε περισσότερα...

Ενισχυτική Διδασκαλία 2023-2024

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες, οι οποίοι επισημαίνονται με κίτρινο χρωματισμό, οφείλουν σύμφωνα με την εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2023-2024:

 

  1. Να απαντήσουν στη ΔΔΕ Λάρισας μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν (τα επισυναπτόμενα έγγραφα).

α) συμπληρωμένη την Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. &

β) το Υπόδειγμα 3:Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή, (προσοχή: συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία που ζητούνται).

Σε περίπτωση μη αποδοχής να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποδέχονται για προσωπικούς λόγους, για να προσληφθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο ο επόμενος στον Πίνακα Κατάταξης.

Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023 θα λάβουν γνώση της τοποθέτησής τους με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Λάρισας.

 

  1. Τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00 οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Λάρισας, Τάκη Τσιόγκα 11, 1ος όροφος, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.

 

  1. Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

 

Διαβάστε περισσότερα...

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023»

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:96ΤΣ46ΜΤΛΗ-Α1Τ

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρίσκονται αύριο Τετάρτη 23/11/2022 και ώρα 13:00 για ανάληψη υπηρεσίας και για την έναρξη του προγράμματος στα σχολεία τοποθέτησης ή στα σχολεία διάθεσης στα οποία είναι στο αυριανό πρόγραμμα, μετά από συνεννόηση με τις σχολικές μονάδες.

Διαβάστε περισσότερα...

Δήλωση Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Ενισχυτικής 2021

Επισημαίνουμε τα παρακάτω:

  1. Οι υποψήφιοι επιλεγέντες Αναπληρωτές για το Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας (χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα σε κάθε Ειδικότητα), οφείλουν να μελετήσουν την εγκύκλιο Έναρξης σε ότι τους αφορά.

  2. Όποιος επιλεγμένος υποψήφιος δεν θα αναλάβει υπηρεσία, παρακαλούμε να στείλει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν αναλαμβάνει, στη διεύθυνση mail@dide.lar.sch.gr, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 09:00 π.μ., (ώρα παρουσίας των υποψήφιων για σύναψη Σύμβασης) για να ειδοποιήσουμε τον επόμενο της σειράς κατάταξης.

  3. Με την παρουσία τους για σύναψη Σύμβασης, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης (και τις ιατρικές βεβαιώσεις).

Διαβάστε περισσότερα...

Διαβίβαση πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021_2022

Ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από Δευτέρα 29-11-2021 έως και Πέμπτη 2-12-2021

Δείτε στη Διαύγεια την Πρόσκληση ΑΔΑ:ΩΤΙΟ46ΜΤΛΗ-ΡΡΡ

Διαβάστε περισσότερα...

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών για την ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2020-2021

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Η0Π46ΜΤΛΗ-Ζ6Φ

 

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν με τις σχολικές μονάδες για το πρόγραμμα και τη διαδικασία της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

 

Γενικές Οδηγίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

Ενισχυτική Διδασκαλία 2021 Οδηγίες Πρόσληψης

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι (χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα) , οφείλουν

1. Να αποστείλουν μέχρι την Πέμπτη και ώρα 12:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lar.sch.gr το Απογραφικό Δελτίο (Έντυπο 3 επισυναπτόμενο) με όλα τα στοιχεία τους Συμπληρωμένα ή Υπέύθυνη Δήλωση ότι δεν αποδέχονται την πρόσληψη για προσωπικούς λόγους,

2. να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας μόνο την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης) και να παραδώσουν σε φάκελο τα δικαιολογητικά πρόσληψης ως εξής:

  • Ώρα 09:00 έως 10:30 οι επιλεγέντες της ειδικότητας ΠΕ02

  • Ώρα 10:30 έως 11:30 οι επιλεγέντες της ειδικότητας ΠΕ03

  • Ώρα 11:30 έως 13:00 οι επιλεγέντες των ειδικοτήτων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε., ανεξάρτητα αν αναλάβει υπηρεσία ή όχι ή παραιτηθεί, παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στην Γενική Εκπαίδευση ή στις Δομές της Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή παραμένει ενεργή.

Σε περίπτωση που επιλεγεί ο υποψήφιος σε μια Δ.Δ.Ε. και δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Ε για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 01 Φεβρουαρίου 2021 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., για να ενημερωθούν και να παραλάβουν κωδικό για τη διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε., η οποία θα πραγματοποιηθεί προς το παρόν και μέχρι νεοτέρας, (ακόμη κι αν ανοίξουν τα σχολεία Δευτεροβάθμιας στις 1 Φεβρουαρίου) μόνο με τηλεκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα...

ΛΗΞΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας ότι η παραλαβή των εγγράφων, Κοινοποίηση Απόλυσης κλπ, θα διεκπεραιώνεται από Δευτέρα 15/06/2020 στον προθάλαμο του 1ου ορόφου της ΔΔΕ Λάρισας.

Τα έγραφα θα είναι σε ονομαστικό φάκελο και κάθε αναπληρωτής θα υπογράφει σε κατάσταση με το ονοματεπώνυμό του για την παραλαβή τους.

Διαβάστε περισσότερα...