Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020»

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε. τοποθέτησης  και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..

Διαβάστε περισσότερα...

[ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ] Έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2019-2020

Ανακοινοποίηση ώς προς τον πίνακα κατανομής ΣΚΑΕ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

 

Δείτε τα δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εδώ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, επισημαίνονται στους αναρτημένους πίνακες κάθε ειδικότητας με κίτρινο χρώμα. Αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (επισυναπτόμενο έγγραφο), οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας (1ος όροφος), μόνο την Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (υπάρχει επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης, παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί μόνο η συγκεκριμένη) και να υπογράψουν τη Σύμβαση Έργου.

Για δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση προτείνουμε να προσέλθουν από ώρα 09.00 π.μ. – 10:30 π.μ. οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ02, από ώρα 10.30 π.μ. – 12:00 οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ03 και από ώρα 12:00 οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 και ΠΕ06.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεγέντες έχει σκοπό να αρνηθεί την πρόσληψη, παρακαλούμε να ενημερώσετε άμεσα στο τηλ. 6974304642 τον Υπεύθυνο του έργου, για να προβούμε στην πρόσληψη του επόμενου της σειράς στον Πίνακα κατάταξης της ειδικότητάς του, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εγκύκλιο έναρξης και να μην κωλυσιεργήσει η διαδικασία.

Παρακαλούμε όλους τους υποψήφιους προσληφθέντες να ανοίξουν και να διαβάσουν όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019

Κλάδοι ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01,ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06.

Ηλεκτρονική αίτηση στο ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) από 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Δείτε την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εδώ.

Θα ακολουθήσει εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-2019.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποβολής υπεύθυνης δήλωσης τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα και για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (επισυναπτόμενο έγγραφο), οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας μόνο την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ ή ομάδα ΣΚΑΕ (επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης).

Σε περίπτωση που κάποιος από τους επιλεγέντες αρνηθεί, θα ενημερώσουμε τηλεφωνικά τον επόμενο της σειράς στον Πίνακα κατάταξης της ειδικότητάς του.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων διδασκόντων στην Ενισχυτική διδασκαλία σχ. έτους 2017-2018

από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00, ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ)

Διαβάστε περισσότερα...

Ενημέρωση Πίστωσης λογαριασμών για το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 06/07/2016 έγινε η πίστωση των λογαριασμών

των μισθοδοτούμενων από την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016 για την "Αποζημίωση Αδείας".

Διαβάστε περισσότερα...

Αποτελέσματα Αιτήσεων Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Oι επιλεγέντες, αφού ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα οφείλουν να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας (2ος όροφος) την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016, ώρα 09.00

Διαβάστε περισσότερα...