Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων Γυμνασίου Φαλάνης και 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Ανακοινώνουμε τους Πίνακες Δεκτών /Μη Δεκτών Υποψηφίων Υποδιευθυντών/τριων του 1ου ΕΠΑΛ Λάρισας και του Γυμνασίου Φαλάνης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας, όπως καταρτίστηκαν ,

σύμφωνα με την   7η /23-02-2024 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Δ.Δ.Ε. Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς προμήθειας μεταλλίων, κυπέλλων και μπαλών ομαδικών αθλημάτων για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), όπως τροποποιήθηκε με ισχύει με το νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α΄), να καταθέσετε κλειστή γραπτή προσφορά για την προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων και μπαλών ομαδικών αθλημάτων, για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ΓΕΛ ΕΠΑΛ σχ. έτους 2023-2024, σύμφωνα με το αρ. πρ. 3089/19-02-2024 έγγραφο της ΔΔΕ Λάρισας.

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια των βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το Τμήμα Γ’ Προσωπικού ανακοινώνονται τα μόρια των βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ , που υπέβαλαν σχετική αίτηση για το σχολικό έτος 2023-2024.

Από 14/02/2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 19/02/2024 θα υποβάλλονται τυχόν αιτήσεις διόρθωσης λαθών, οι οποίες θα εξετάζονται αρμοδίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εγκύκλιο και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται .

Οι Δ/ντες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκ/κούς των σχολείων τους για την ανακοίνωση των μορίων βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες

Ανακοινώνεται από τη ΔΔΕ Λάρισας ο πίνακας με τις τοποθετήσεις των νεοπροσληφθέντων αναπληρωτών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας μας, όπως αντλήθηκε από το ΟΠΣΥΔ.

Καλούνται οι αναπληρωτές να αναλάβουν υπηρεσία από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/02/2024 έως και την ΔΕΥΤΕΡΑ 05/02/2024 στο σχολείο τοποθέτησής τους όπου θα προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα...

13o Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας - 2η Ανακοίνωση

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής που μαζί με τους μαθητές/-τριες τους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εκπροσωπώντας το σχολείο τους να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαβάστε περισσότερα...

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας_Απόφαση Τοποθέτησης

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ενισχυτικής Διδασκαλίας που απασχολούνται σε παραπάνω από ένα σχολείο της ΔΔΕ Λάρισας, να επικοινωνήσουν με τα σχολεία και αύριο Τρίτη 09/01/2024 και ώρα 12:30, να αναλάβουν Υπηρεσία στο σχολείο στο οποίο είναι στο πρόγραμμα για την ημέρα αυτή, ανεξάρτητα από το σχολείο τοποθέτησης.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για το σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΡΑΩ46ΝΚΠΔ-Ζ03

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Μειωμένου Ωραρίου σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024» με κωδικό ΟΠΣ 6001775

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί του αναρτημένου Πίνακα (για τους οποίους θα σταλούν στα προσωπικά τους mail τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης), οφείλουν  να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024,  στη  ΔΔΕ Λάρισας, Τάκη Τσιόγκα 11, 1ος όροφος, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας, ως εξής:

  • Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 από 09:00 έως 10:00
  • Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 από 10:00 έως 11:00
  • Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 & ΠΕ06 από 11:00 έως 12:00
  • Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..
Διαβάστε περισσότερα...