Ενημέρωση για αιτήσεις μετάθεσης - βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση μετάθεσης - βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μπορούν να αναζητήσουν τα πιστοποιητικά εντοπιότητας και οικογενειακής κατάστασης στη διαδικυακή πύλη ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr) με τους κωδικούς taxisnet

Διαβάστε περισσότερα...

Εγκύκλιος και Δελτίο Τύπου Μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2020-2021

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 4-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Διαβάστε περισσότερα...

Αμοιβαίες μεταθέσεις 2020

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοινοποίηση Μόρια βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων 2020

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται τα μόρια βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην υπηρεσία μας από 7/2/2020 έως 12/2/2020.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχ. έτος 2020-21

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικών.

Από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 θα έχουν το δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ένσταση.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ για το σχ. έτος 2020-21

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση από ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ εκπαιδευτικών.

Από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 θα έχουν το δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ένσταση.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχ. έτος 2020-21

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.

Από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 θα έχουν το δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ένσταση.

Διαβάστε περισσότερα...

Καταληκτικές ημερομηνίες της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου των αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΩΥ9Θ4653ΠΣ-696

Προς ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις 5 ημερολογιακές μέρες για ένσταση μετά την απόφαση των μεταθέσεων, καθώς στην αρχική εγκύκλιο ήταν 10.

Διαβάστε περισσότερα...

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ το σχολικό έτος 2018-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ

Διαβάστε περισσότερα...