Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχ. έτος 2019-20

των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Λάρισας

Από 13-12-2018  μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2414400068, 2414400069 ΔΔΕ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα...

Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2018-19

ΑΔΑ:7Δ9Λ4653ΠΣ-Κ6Ν

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 05-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Διαβάστε περισσότερα...

Αιτήσεις για αμοιβαίες μεταθέσεις 2018

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 10/4/2018.

Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’.

Επισημαίνεται ότι οι αμοιβαίες μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν στους νέους κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού όπως ορίζονται στο άρθρο 29 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/2-3-2018).

Διαβάστε περισσότερα...

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018

Ανακοινώθηκαν (δείτε εδώ) οι μεταθέσεις για το σχολικό έτος 2018-19 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ, σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα...

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ] - Πίνακας μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης για το σχ. έτος 2018-19

Από τη ΔΔΕ Λάρισας, Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, ανακοινώνονται τα μόρια Βελτίωσης και οριστικής Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών του Νομού που υπέβαλαν σχετική αίτηση για το σχολικό έτος 2017-2018.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση εντός 3 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των μορίων.

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ] : Ανακοινοποίηση Πίνακα 15-02-2018

Διαβάστε περισσότερα...

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ 2η] - Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ 20-11-2017] : Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 27-11-2017 και ώρα 15:00

[ΑΝΑΝΕΩΣΗ 07-11-2017] : 1. Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων. 2. ΑΠΑΝΤΕΣ οι εκπ/κοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης. 3. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπ/κοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή της οργανικής τους θέσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 06-11-2017 έως 20-11-2017 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
γ) στα Μουσικά Σχολεία,
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλουν δήλωση για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση, χωρίς να αναγράφουν προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

            ΑΠΑΝΤΕΣ οι εκπ/κοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλλουν  αίτηση τοποθέτησης. Αίτηση υποβάλλουν και οι εκπ/κοί που δεν έχουν συμπληρώσει πλήρες έτος στην περιοχή της οργανικής τους θέσης.

Διαβάστε περισσότερα...