Ανακοινοποίηση Μόρια βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων 2020

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται τα μόρια βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών που είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με την 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν ένσταση στην υπηρεσία μας από 7/2/2020 έως 12/2/2020.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχ. έτος 2020-21

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΕ Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικών.

Από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 θα έχουν το δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ένσταση.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ για το σχ. έτος 2020-21

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση από ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΣΥ εκπαιδευτικών.

Από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 θα έχουν το δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ένσταση.

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το σχ. έτος 2020-21

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.

Από 13/12/2019 μέχρι και 18/12/2019 θα έχουν το δικαίωμα οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν ένσταση.

Διαβάστε περισσότερα...

Καταληκτικές ημερομηνίες της διαδικασίας παραλαβής και ελέγχου των αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΩΥ9Θ4653ΠΣ-696

Προς ενημέρωση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις 5 ημερολογιακές μέρες για ένσταση μετά την απόφαση των μεταθέσεων, καθώς στην αρχική εγκύκλιο ήταν 10.

Διαβάστε περισσότερα...

Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις μεταθέσεις των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ το σχολικό έτος 2018-19 συνεχίζεται από την Τετάρτη 10 Ιουλίου έως και την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ

Διαβάστε περισσότερα...

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:Ω16Γ4653ΠΣ-Λ3Β

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 10/06/2019 έως 17/06/2019 και ώρα 15:00 μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr)

Επισυνάπτεται πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις για τη διενέργεια των μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) για το σχολικό έτος 2018-2019

Διαβάστε περισσότερα...

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91, σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και από περιοχή σε περιοχή, έτους 2019

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:6ΣΗΙ4653ΠΣ-ΖΣΣ (Καλλιτεχνικά)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:686Ο4653ΠΣ-Ζ2Ρ (Μουσικά)

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:9Ω764653ΠΣ-ΗΓ3 (Γενικές)

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 56993/Ε2/10-4-2019 Υ.Α. μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης για τους εν λόγω κλάδους είναι μέχρι και τις 25/4/2019.

Διαβάστε περισσότερα...

Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2019

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 15/4/2019. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 186398/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’.

Διαβάστε περισσότερα...

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2019

Δείτε στη Διαύγεια 

(ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ) ΑΔΑ:ΨΒ5Ψ4653ΠΣ-10Ψ

(ΜΟΥΣΙΚΑ) ΑΔΑ:6ΖΠΥ4653ΠΣ-5Κ3

(ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ) ΑΔΑ:63ΓΔ4653ΠΣ-ΨΒΗ

(ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ) ΑΔΑ:Ω8ΘΛ4653ΠΣ-0ΧΥ

(ΚΕΣΥ - ΣΜΕΑΕ) ΑΔΑ:Ω8264653ΠΣ-ΗΛΔ

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης με Εντοπιότητα και Συνυπηρέτηση για το σχ. έτος 2019-20

Από τη ΔΔΕ Λάρισας ανακοινώνονται τα μόρια βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης μαζί με την εντοπιότητα και την συνυπηρέτηση των εκπ/κών που έκαναν αντίστοιχη αίτηση.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους εκπ/κούς.

Οι εκπ/κοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων.

Διαβάστε περισσότερα...

Πίνακας μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης για το σχ. έτος 2019-20

      Από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας ανακοινώνονται τα μόρια των εκπαιδευτικών που έκαναν αίτηση για βελτίωση και οριστική τοποθέτηση.

     Παρακαλούνται οι Δ/ντες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν άμεσα τους εκπ/κούς.

     Οι εκπ/κοί έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση εντός 3 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων.

Διαβάστε περισσότερα...