Τροποποίηση Προσωρινής Τοποθέτησης – Διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου – Απόσπασης εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:6ΚΥΤ46ΜΤΛΗ-ΧΙΟ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 23/09/2021 08:54