Αποφάσεις ΔΔΕ Λάρισας

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες Δ.Υ.Ε.Π

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:68Α346ΜΤΛΗ-ΣΙΕ

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ  ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12/2020

Διαβάστε περισσότερα...