sima dde lar  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2024-2025

Η υποβολή των αιτήσεων μετάταξης πραγματοποιείται από 22-04-2024 έως και 01-05-2024 σύμφωνα με τους τρόπους που αναλύονται παρακάτω.
Ανάκληση της αίτησης μετάταξης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υποψηφίους στις Δ/νσεις Εκπ/σης ή στις Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης που απέστειλαν τις αιτήσεις τους μέχρι 15-05-2024

 

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:ΡΖΩΑ46ΝΚΠΔ-Ξ2Λ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 629Φ46ΜΤΛΗ-ΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΙΑΑ46ΜΤΛΗ-Κ9Μ

Διαβάστε περισσότερα...

Παροχή ενημέρωσης για εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ - ΕΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης μετατάσσονται σε θέσεις ΕΔΙΠ - ΕΕΠ και περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 694/13-3-23 τ.Γ’, εξακολουθούν να είναι εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, ήτοι

Διαβάστε περισσότερα...

Κατάργηση νομοθεσίας σχετικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957 (ΦΕΚ 141/ΤΑ΄/21.07.2022) ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’, άρθρο 485 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’, παράγραφος γ) «Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την επιφύλαξη του άρθρου 289 του παρόντος» καταργείται η διάταξη που αφορά τις μετατάξεις εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Επομένως καμία νέα αίτηση εκπ/κού δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται εφεξής από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Όσον αφορά  τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν έως 31η Μαρτίου 2022 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4957 (A’ 141/21.07.2022) άρθρο 289 Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Αιτήσεις μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), αντίστοιχα, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που έχουν υποβληθεί έως την 31η.3.2022, αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και η έκδοση των αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των διαπιστωτικών πράξεων των Πρυτάνεων, ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31η.8.2023 και τα έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται από το ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος 2023-2024. Με την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι οι αιτήσεις μετάταξης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα απορρίπτονται σιωπηρώς.»

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (Γραμματεία ΠΥΣΔΕ), επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 22-8-2017 έως και 04-9-2017.

Διαβάστε περισσότερα...