sima dde lar  

Κατάργηση νομοθεσίας σχετικά με μετατάξεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ των ΑΕΙ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957 (ΦΕΚ 141/ΤΑ΄/21.07.2022) ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’, άρθρο 485 Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ έως Λ’, παράγραφος γ) «Η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83), με την επιφύλαξη του άρθρου 289 του παρόντος» καταργείται η διάταξη που αφορά τις μετατάξεις εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.

Επομένως καμία νέα αίτηση εκπ/κού δεν θα πρέπει να παραλαμβάνεται εφεξής από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Όσον αφορά  τις αιτήσεις που υπεβλήθησαν έως 31η Μαρτίου 2022 ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4957 (A’ 141/21.07.2022) άρθρο 289 Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης «Αιτήσεις μετάταξης μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), αντίστοιχα, των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) που έχουν υποβληθεί έως την 31η.3.2022, αξιολογούνται σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83). Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και η έκδοση των αποφάσεων του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των διαπιστωτικών πράξεων των Πρυτάνεων, ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 31η.8.2023 και τα έννομα αποτελέσματά τους επέρχονται από το ακαδημαϊκό ή διδακτικό έτος 2023-2024. Με την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι οι αιτήσεις μετάταξης που βρίσκονται σε εκκρεμότητα απορρίπτονται σιωπηρώς.»

Διαβάστε περισσότερα...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΝΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (Γραμματεία ΠΥΣΔΕ), επισυνάπτοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά, από 22-8-2017 έως και 04-9-2017.

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Ή ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής (ταχυδρομική διεύθυνση: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Κεφαλληνίας 45 & Κόμνα Τράκα, 112 57 Αθήνα) έως και την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017.

Διαβάστε περισσότερα...

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υπάλληλοι καλούνται να υποβάλουν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 33 ημερών, ήτοι από ∆ευτέρα 10/07/2017 μέχρι Παρασκευή 11/08/2017.
Διαβάστε περισσότερα...