• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 266 φορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, με έναρξη την Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 και πέρας την Μεγάλη Πέμπτη 13 Απριλίου 2017, είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά, εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Οικονομικών (Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 84, Αθήνα, α ́ όροφος, γραφείο 101), είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β ́ Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65 Αθήνα