• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 234 φορές

Ανακοίνωση-Πρόσκληση για μετατάξεις-μεταφορές προσωπικού στον ΟΓΑ

Οι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις, να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης του ΟΓΑ, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευσης, Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170 Αθήνα, και σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει την 3-4-2017 και λήγει την 28-4-2017, τα παρακάτω δικαιολογητικά.