• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 227 φορές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν ή να ταχυδρομήσουν με απόδειξη στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Αρχής (ταχυδρομική διεύθυνση: Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, Κηφισίας 7, T.K. 115 23, Αμπελόκηποι, Αθήνα) έως και την Παρασκευή 21 Απριλίου 2017, τα εξής δικαιολογητικά.