• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 517 φορές

“Ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση του Ν. 4456/2017 (ΦΕΚ 24/τ.Α’/01-03-2017)”

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι αιτήσεις μετάταξης των εκπαιδευτικών για άλλες δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. που υποβάλλονται μέχρι και τις 15-03-2017 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 13/03/2017 08:11