Μόρια των βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το Τμήμα Γ’ Προσωπικού ανακοινώνονται τα μόρια των βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ , που υπέβαλαν σχετική αίτηση για το σχολικό έτος 2023-2024.

Από 14/02/2024 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 19/02/2024 θα υποβάλλονται τυχόν αιτήσεις διόρθωσης λαθών, οι οποίες θα εξετάζονται αρμοδίως για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την εγκύκλιο και ως εκ τούτου δύναται να γίνεται διόρθωση στις ηλεκτρονικές αιτήσεις εφόσον χρειάζεται .

Οι Δ/ντες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκ/κούς των σχολείων τους για την ανακοίνωση των μορίων βελτιώσεων και οριστικών τοποθετήσεων.

Διαβάστε περισσότερα...

ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

 

ΑΠΟ 05/12/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 08/12/2023 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 115268/Ε4/13-10-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ , ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΠΥΣΕΕΠ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ .

Διαβάστε περισσότερα...

Μόρια Εκπαιδευτικών Μεταθέσεων 2024

ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ :

  • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ
  • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

ΑΠΟ 21/11/2023 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 24/11/2023 ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 114650/Ε2/12-10-2023 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα...