• Κατηγορία Μετατάξεις
  • Διαβάστηκε 371 φορές

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007

Aποκλειστική προθεσμία από 29-11-2016 έως 09-01-2017, κοινοποιώντας την, ταυτόχρονα, στο φορέα προέλευσης.