[ΑΝΑΝΕΩΣΗ] - Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων ν.1256/1982

μέχρι και την Παρασκευή 26/02/2016 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στην Υπηρεσία μας στο Τμήμα Μισθοδοσίας(1ος όροφος) τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΘΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΙΣ 18-02-2015 ΜΕ ΘΕΜΑ "ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ν.1256/1982" ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΚΑΙ 5 ΤΟΥ ν.4354/2015, ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΎΠΗΡΕΣΙΑ (ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ (επισυνάπτονται).

- ΜΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - 13Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

-MIA AΠΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ)ΚΑΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23/02/2016 08:10