Ν.4024/11

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4024


Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 30/01/2015 13:23