Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων και Υπεύθυνων Τομέων Ε.Κ.

από την 15η Δεκεμβρίου 2015 έως και την 18η Δεκεμβρίου 2015