Γνωστοποίηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

από 15-12- 2015 έως και 24-12-2015.