Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση

«Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση είκοσι (20) υπαλλήλων σε Τμήματα της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περ/κών Δ/νσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) στο Ν. Αττικής (πλην Μεγάρων & Ελευσίνας)»

και

«Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων σε Τμήματα των Δ/νσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)»