[ΑΝΑΝΕΩΣΗ] - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Θεσσαλίας

ΑΝΑΝΕΩΣΗ: Οδηγίες από την ΠΔΕ Θεσσαλίας

1. Για τις Διευθύνσεις:
    Δεν απαιτείται έκδοση Βεβαίωσης υπηρεσιακών μεταβολών παρά μόνο Έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων (Οργανική Θέση και 15ετης εκπ/κη υπηρεσία) ν. 4342/2015 άρθρο 42 παρ 2 και 3.
2. Για τους αιτούντες:
    Δεν απαιτείται υποβολή δικαιολογητικών εγγράφων συνημμένα με το βιογραφικό σημείωμα διότι το βιογραφικό σημείωμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Αιτήσεις από 24-11-2015 έως και 26-11-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24/11/2015 14:44