Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης για συμπλήρωση ωραρίου για διοικητική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ ν.Λάρισας

Το ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας, σύμφωνα με την αρ. 88/03-11-2015 Πράξη του, καλεί τους εκπαιδευτικούς όπως αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα «Ονομαστική Κατάσταση Εκπαιδευτικών», οι οποίοι έχουν υπόλοιπο (άνεση) 15 διδακτικών ωρών και άνω, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης για συμπλήρωση ωραρίου για διοικητική υπηρεσία μέχρι 40 σχολικές μονάδες του συνημμένου πίνακα «Σχολικές μονάδες» από 04-11-2015 έως και 06-11- 2015 και ώρα 12:00.

Η δήλωση προτίμησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας των σχολικών μονάδων του συστήματος ‘’ΑΘΗΝΑ’’.

Οι προτάσεις τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες προς την ΠΔΕ Θεσσαλίας θα γίνουν σύμφωνα με την διαδικασία που ακολουθήθηκε στις τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους Εκπαιδευτικούς του σχολείου τους.

Ο Προεδρεύων του ΠΥΣΔΕ ν. Λάρισας Παπατόλιας Ιωάννης

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 13/11/2015 12:39