ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΘΕ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Δείτε στη Διαύγεια ΑΔΑ:ΩΜΡ846ΜΤΛΗ-ΥΦ4

Παράταση προθεσμίας μέχρι 31-10-2022 και ώρα 13:00 ΑΔΑ:ΩΑΑΥ46ΜΤΛΗ-5ΗΝ

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 20/10/2022 13:52