Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΛΡΣ46ΜΤΛΗ-ΘΔΡ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 26/04/2022 08:13