Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 19/06/2015 12:57