Ανακοινοποίηση - Επικαιροποιημένοι Πίνακες υποψηφίων διευθυντών ΔΔΕ Λάρισας

μετά την εξέταση ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ.