Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Χρονοδιάγραμμα επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:17/6/2015 και 18/6/2015

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10/06/2015 09:03