Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, και µε αφορµή ερωτήµατα που τέθηκαν στην Υπηρεσία µας, σας γνωρίζουµε ότι:

1. Η δήλωση και η σειρά προτίµησης Σχολικών µονάδων και Ε.Κ. όπου θέτει υποψηφιότητα ο εκπαιδευτικός υποβάλλεται ταυτόχρονα µε την αίτηση υποψηφιότητας εντός της αποκλειστικής προθεσµίας υποβολής της αίτησης που προβλέπεται......

Περισσότερα στα συνημμένα

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 22/05/2015 13:30