Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή στο Ε.ΕΠΑ.Γ-Ε.ΕΠΑ.Λ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ με την Πράξη 59/31-07-2017 του ΠΥΣΔΕ

Το ΠΥΣΔΕ προτείνει την ακόλουθη τοποθέτηση στο Ε.ΕΠΑ.Γ-Ε.ΕΠΑ.Λ Ελασσόνας