Μόρια εκπαιδευτικών που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση

Από τη ΔΔΕ Λάρισας και το τμήμα Γ΄ Προσωπικού ανακοινώνονται οι πίνακες με τα μόρια των εκπαιδευτικών αρμοδιότητας μας που αιτούνται βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση και είχαν υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τις υπ΄ άριθμ. 144390/Ε2/11-11-2021 και 11378/Ε2/03-02-2022 εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Από 16/02/2022 έως και 18/02/2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς στην υπηρεσία μας.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 16/02/2022 10:57