Μόρια μετατιθέμενων στη ΔΔΕ Λάρισας έτους 2021

Ανακοινοποίηση ως προς τη Στήλη "Ειδική Κατηγορία" του Κλάδου ΠΕ02.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 09/08/2021 18:16