Παραλαβή εντύπων λύσης σύμβασης Αναπληρωτών

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να προσέλθετε  στην  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Λάρισας (1ος όροφος) για να παραλάβετε τα έντυπα λύσης της σύμβασής σας καθώς και να υπογράψετε το σχετικό πρακτικό ( αντί για τις  30-06-2021 ) σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα...

Τοποθετήσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΕΕΠ Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:9ΠΒ246ΜΤΛΗ-ΟΒ9

ΕΒΠ Δείτε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:Ψ60Π46ΜΤΛΗ-ΣΡΠ

 

Οι προσληφθέντες οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στη σχολική μονάδα εντός δύο  εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους. 

Διαβάστε περισσότερα...