Πρόσληψη 907 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016

Πρόσληψη 907 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02,
ΠΕ04.04 και ΠΕ04.05 ως προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των
περιοχών πρόσληψης Β/θμιας Εκπ/σης, όπως αυτές αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

Διαβάστε περισσότερα...

Αποστολή προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και ωρομίσθιων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.-για τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ22 ,ΠΕ25, ΠΕ26, ΠΕ28, ΠΕ29) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2015-2016

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών, από την Δευτέρα 28-09-2015 έως και την Τρίτη 29-09-2015 στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (Μανδηλαρά 23, 2ος όροφος - Πρωτόκολλο) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω FAX.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σχολ. έτους 2015-2016

κα λ ε ί
τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ73 που επιθυμούν να εγγραφούν στον Ενιαίο Πίνακα
Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Θράκης και να απασχοληθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές σε μειονοτικά σχολεία Π.Ε., κατά το
σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός
πέντε (05) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Σε συνέχεια των με αρ. πρωτ. 139577/Δ6/8-9-2015 και 140915/Δ6/9-9-2015 εγγράφων μας , σας
Σχολείων
ενημερώνουμε επιπλέον για την έκδοση των παρακάτω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
την πρόσληψη αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα...

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 139577/Δ6/8-9-2015 εγγράφου μας , σας ενημερώνουμε επιπλέον
Σχολείων
για την έκδοση των παρακάτω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη
αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα:

Διαβάστε περισσότερα...

(Ανανέωση 3) Πρόσκληση υποψηφίων Αναπληρωτών Εκπ/κών Ειδικής Αγωγής & Εκπ/σης (ΕΑΕ) σχ. έτους 2015-16

από 13–08–2015 έως την Τρίτη 25–08–2015.

(Ανανέωση 3η ως προς : παράταση προθεσμίας υποβολής, δείτε το σχετικό έγγραφο)

(Ανανέωση 2η ως προς : Ανακοινοποίηση στην Εγκύκλιο)

(Ανανέωση ως προς : προσθήκη Δελτίου Τύπου ΔΔΕ Λάρισας)

Διαβάστε περισσότερα...

Οδηγίες για την αποστολή των συνοδευτικών εγγράφων υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

αποστολή απευθείας από τους υποψηφίους σε ψηφιακή μορφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πρόσληψης στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα...